/* Feeds ----------------------------------------------- */ #blogfeeds { } #postfeeds { padding:0 15px 0; }

Wednesday, March 18, 2009

COLOM I EL "LIBRO DE LOS PRIVILEGIOS"

L'any 92, un amic de TabaPress em va regalar un llibre en el que hi va participar la Consuelo Varela,
de la seva editorial (Tabapress 1992):

El Libro de los privilegios concedidos a los mercaderes genoveses establecidos en Sevilla (siglos XIII-XVI)
- Archivo General de Simancas -

La Varela i el seu marit Juan Gil, en aquell temps eren per mí les més altes autoritats sobre Colom, dons tots els llibres interessants que trobava sobre l'Almirall eren de la Consuelo o del seu marit.

M'el vaig llegir amb interés dons des de feia molts anys portava al cap una deria sobre les galeres de Jacme I a Sevilla, ja que sempre s'ha dit "Fernando III conquistó Sevilla por mar", Castella no tenia prous galeres peró sí Jaume I i els genovesos que el van ajudar.

Amb Jacme I va pactar el casament de Violant amb l'infant Alfons, peró que els va donar als genovesos a canvi?
Dons bé aquest llibre ho explica:
PRIVILEGIS D'EXEMPCIÓ D'IMPOSTOS I ALCABALES.

Per a gaudir d'aquests privilegis els genovesos que residien a Sevilla, s'havien d'apuntar (registrar) en aquest anomenat "Libro de los privilegios", era el llibre de registre portat per un oficial del rei que els atorgava (prèvia certificació de que residien a Sevilla), el dret a l'exempció d'impostos.

Hi son registrats tots els comerciants que han tingut residència a Sevilla al llarg dels segles xiii al xvi, incloent per tant els de l'època de Colom, però em va sorprendre que ni Colom ni cap familiar seu i fós registrat.

Com
Colom, home tan meticulós i primmirat amb els diners, podia deixar passar per alt l'oportunitat de fer els negocis, sense pagar alcabales i altres impostos?

Només hi veig aquestes possibilitats..:

O bé no era genovès o... no va residir mai a Sevilla o... ambdues coses!

M
anel Capdevila